Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.94-103, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sahiplik Yapısı ve Kar Kalitesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, vol.11, no.3, pp.333-348, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)