Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.6, ss.94-103, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sahiplik Yapısı ve Kar Kalitesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.333-348, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)