Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  doktora yeterlik sınavı

 • Mayıs 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora yeterlik sınavı

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jurisi

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez Savunması

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2004 - Devam Ediyor Türk Psikologlar Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2017 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2015 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2014 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2014 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi