Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ters Yüz Filmi Kapsamında Duyguların ve Beynin İşleyişinin İncelenmesi

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, cilt.5, ss.59-71, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kaygı durumlarında gevşeme egzersizi ve sistematik duyarsızlaştırma kullanımı: Bir vaka örneği.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, cilt.2, ss.40-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

11’09’’01 September 11

Psinema e-dergi, ss.5-8, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Başbelası (Hearthburn, 1986)

Psinema e-dergi, ss.3-7, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Olay Tamamen Gibi Davranmak Değil mi? Marilyn Monroe

Psinema e-dergi, ss.6-9, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A QUALITATIVE ANALYSIS FOR THE EFFECTS OF DIFFERENT MOTIVATION STYLES FOR EATING REGULATION

XVI European Congress of Psychology, Moskova, Rusya, 2 - 05 Temmuz 2019, ss.893-894

ERGENLERDE OKULA YABANCILAŞMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EĞİTİM PRATİĞİMİZ VE 2023 EĞİTİM VİZYONU KONGRESİ VE ÇALIŞTAYI, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, ss.147-148

Evaluation of Gated Communities In Social Sustainability Context: Konya Sample

3rd International Urban Studies Congress, Strazburg, Fransa, 26 - 28 Ekim 2018, ss.472-493

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET KONUSUNDAKİ KAVRAM KARMAŞASI

DEKAUM II. ULUSLARARASI KADIN KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1482-1491

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Yaşam Doyumları Üzerinde Motivasyonun Aracı

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1361-1363

Parasosyal İlişkilerimiz Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

VI. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 2 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.15

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of a traumatic event

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.223

Investigating the effectiveness of experiential play therapy: a case study of emotional abuse

The 15th European Conference on Traumatic Stress Child Maltreatment Across the Lifespan, Odense, Danimarka, 2 - 04 Haziran 2017, ss.226-227

Öğretmen Adaylarının Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1473-1474

When sexism steps in little minds? Gender roles in relation to toy selection

International Play and Toy Congres, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.480-491

Panel: Psinema Çalışmaları

4. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Eylül 2010, ss.13-14

Open Paper: The Professional and social roles of clinical psychologists in Turkey

6th World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Haziran 2010, ss.61

Sözlü Bildiri: Nasıl biliniyoruz? Klinik psikolog hakkındaki bilgiler ve kaynakları

XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2010, ss.114

Panel: Beyazperdenin terapi odasına girişi: Sinematerapi

IV. Işık Savaşır Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2009, ss.10

Sözlü Bildiri: Türkiye’de klinik psikologların profesyonel ve sosyal rolleri

XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2008, ss.143

Panel: Pozitivist köyün kavalcısından 21.yy nameleri: Psikoloji paradigmalarında yeni yaklaşımlar

1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007, ss.11

). Poster Bildiri: Young’ın erken dönem maladaptif şemaları ile temel kişilik özellikleri arasındaki ilişki

1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007, ss.85

Sözel Bildiri: Sinemada korku öğelerinin ele alınışı

11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2006, ss.7

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖĞRETMEN VE SORUNLAR: Öz Belirleme Kuramı Açısından Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının İhtiyaç Doyumları ve Öğretme Motivasyonu Arasındaki İlişki

EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN, Tanhan F.,Özok,H. İ.,Aladağ,C., Editör, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.232-244, 2019

Seyirci ve birlikte eylem etkileri

Grup Performansı, Coşkun, H., Şenyurt A. Y., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.63-80, 2018

Kayıp Uyumu İçin Duygu Odaklı Yaklaşımlar

Kayıp ve Yas İçin Danışmanlık Becerileri, Tanhan F., Editör, Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.147-173, 2017

Diyabette Psikolojik Değerlendirme ve Destek

Birinci Basamak Sağlık kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi, Barışkın, E., Çöl, M., Ersoy, G., Uluç, S., Yalçın, S., Yetkin, İ., Zergeroğlu, A. M., Editör, Sağlık Bakanlığı Yay. No:1070 Alban Tanıtım Ltd. Sti., Ankara, ss.205-211, 2016

Çocuklarda ve ergenlerde psikososyal destek (motivasyon)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi, Barışkın, E., Çöl, M., Ersoy, G., Uluç, S., Yalçın, S., Yetkin, İ., Zergeroğlu, A. M., Editör, Sağlık Bakanlığı Yayınları No:1070 Alban Tanıtım Ltd. Sti, Ankara, ss.82-88, 2016

Güdülenme ve Duygu

PsychSmart Aklımın Aklı Psikoloji, Durak M., Şenol-Durak E., Kocatepe U., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.192-215, 2015

Çocuklar için davranış tedavisi-psikososyal destek (hasta motivasyonu)

Birinci Basamak Hekimler İçin Obezite ile Mücadele El Kitabı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Editör, Anıl Matbaacılık, Ankara, ss.78-87, 2013

Psikolojik sağlığın korunması ve geliştirilmesinde psikologların rolü nedir? Klinik psikolog nedir?

Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? II Yetişkinlik ve Yaşlılık, Karancı, N. A., Gençöz, F., Bozo Ö. , Editör, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, ss.103-110, 2007