Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2018 Doctoral Examination

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  doktora yeterlik sınavı

 • May 2018 Doctoral Examination

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora yeterlik sınavı

 • September 2017 Doctorate

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jurisi

 • July 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • July 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • May 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • May 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • May 2016 Doctorate

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez Savunması

 • May 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • May 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

 • May 2016 Post Graduate

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2014 - Continues AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2004 - Continues Türk Psikologlar Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • December 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • December 2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2017 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2017 YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2016 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2015 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • October 2014 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2014 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

  National Scientific Refreed Journal