Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı

  Suna Erdinç Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

  Sinem İzdeş Baransel Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

  Süleyman Soygüder Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

 • Kasım 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

  Mustafa Can Yılmaz Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

 • Ağustos 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Biyoistatistik Anabilim Dalı

  Enes Abdurrahman Bilgin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

  Ayfer Serengül Çiftçi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Eastern Journal Of Medicine

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2015 - 2017 Van Tıp Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Zootekni Derneği

  Üye

 • 2003 - Devam Ediyor TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2019 Tarım Bilimlerinde Güncel Araştırma ve Değerlendirmeler

  Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

 • Haziran 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2019 Medical Science And Discovery

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2018 Van Y.Y.Ü. Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Van Tıp Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2016 Pakistan Journal of Zoology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 Pakistan Journal of Zoology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2016 Pakistan Journal of Zoology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2015 Pakistan Journal of Zoology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2015 Journal of Applied Statistics

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi