Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.52, sa.9, ss.1257-1262, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.21, ss.1-6, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.50, sa.6, ss.989-994, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Performance of Multiple Imputations for Different Number of Imputations

SAINS MALAYSIANA, cilt.45, sa.11, ss.1755-1761, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season

REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.45, sa.10, ss.608-614, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Analysis of Random Intercept and Slope Model (RISM) for Data of Repeated Measures from Hy-Line White Laying Hens

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.48, sa.5, ss.1219-1224, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXAMINING OF MULTIPLE IMPUTATION METHOD IN TWO MISSING OBSERVATION MECHANISMS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.26, sa.3, ss.594-598, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARING COVARIANCE STRUCTURES using DIFFERENT OPTIMIZATION TECHNIQUES in GLMM on SOME SEXUAL BEHAVIORS of MALE LAMBS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.23, sa.6, ss.1583-1587, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF APPROPRIATE COVARIANCE STRUCTURES IN RANDOM SLOPE AND INTERCEPT MODEL APPLIED IN REPEATED MEASURES

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.22, sa.3, ss.552-555, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using Generalized Procrustes Analysis for Evaluation of Sensory Characteristic Data of Lamb Meat

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.7, sa.6, ss.840-844, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.29, sa.3, ss.406-417, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of Generalized Estimating Equations with Multiple Imputation for Missing Longitudinal Data

Journal of the Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.23, sa.1, ss.105-112, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beagle genotip atama yönteminin değerlendirilmesi ve bir uygulama

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.27, sa.4, ss.531-542, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Using The Poisson and Negative Binomial Regression Modeling of Zooplankton Aquatic Insect Count Data

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.27, sa.1, ss.58-64, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşırı Yayılımlı Veri Setinin Genelleştirilmiş Doğrusal Karışık Model Yaklaşımı Kullanılarak Değerlendirilmesi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.26, ss.270-277, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eksik Veri Analizinde Çoklu Atama Yönteminin Değerlendirilmesi: Hayvancılıkta Tekrarlı Ölçüm Verisi Üzerine Bir Uygulama

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, sa.12, ss.926-932, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Directional Data Analysis and An Application

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.24, sa.2, ss.121-126, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Application of Multiple Imputation Method for Missing Data Estimation

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.25, sa.4, ss.869-873, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GENELLEŞTİRİLMİŞ PROCRUSTES ANALİZ YÖNTEMİ: DUYUSAL VERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.42-43

Kantil Regresyon ve Doğrusal Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.36

Bioinformatics Overview: Examination of MOLPHY and PAML Programs

International Agriculture Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

A Study on Logistic Regression Analysis

International Agriculture Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Mendelian Randomization Method for Omics Data using Association Statistics

International Agriculture Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Using Generalized Procrustes Analysis for Evaluation of Sensory Characteristic Data of Lamb Meat

1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Using non-linear regression in plant Protection study

VII. International Secientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.733

Relations between temperament and some morphological traits in sheep

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.1400

Using Non-Linear Regression Models for Plant Protection Studies

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.733

Poisson log linear regression for infected plant data set

International Secientific Agriculture Symposium “AGROSYM”, Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.734

An Application Poisson log linear regression for infected plant data set

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Ekim 2017, ss.734

Generalized Procrustes Analysis: Use for Sensory Panel Tests

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosna-Hersek, 5 - 08 Eylül 2017, ss.1167

Selection OF Covariance Structures in Repeated Data with Equal and Unequal Time Intervals

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.961

The Effect of Age on Fear Reactions and Maternal Behavior Score in Norduz Ewes

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.962

Preference Mapping Methods in sensory Analysis

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.292

The Relationship between Temperament and Maternal Behavior Score in Saanen X Hair Goat Crossbred Does

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.65

Bazı Eşeysel Davranış Verilerinde Aşırı Yayılımın GLMM’le Belirlenmesi

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.927 Creative Commons License

The Performance of Multiple Imputation for Different Numbers of Imputations

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society (EMR-IBS, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.123

Use of Generalized Estimating Equations with Multiple Imputation for Missing Longitudinal Data. Society

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of the International Biometric, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.1-5

Using of Nonlinear Canonical Correlation Analysis to Multiway Data

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society (EMR-IBS, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.146

Using generalized linear mixed modeling in repeated measures in animal data and SAS’s GLIMMIX applications

7th Balkan Conference on Animal Science, Sarajova, Bosna-Hersek, 6 Mart - 06 Haziran 2015, ss.113-116

Effects of different pumice types on the colonization of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)

International Congress on Mycorrhizae: Mycorrhizal Symbiosis a Key Factor for Improving Plant Productivity and Ecosystem Restoration, Marakeş, Fas, 15 - 17 Ekim 2014, ss.116

Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.246

WGEE ve MI-GEE Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, ss.68

Eksik Gözlemlerin Çoklu Atama Yöntemiyle Tahmini ve Hayvancılıkta Uygulanması

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011, ss.140

Kümülatif Toplam Kontrol (Cusum) Grafiklerinin Sağlık Alanında Uygulanması

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.51

Yapısal Eşitlik Modelleri’nin Sağlık Alanında Uygulanması

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.90

Filogenetik Ağaçların Oluşturulmasında En Yüksek Olabilirlik ve Bayesian Yöntemleri

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.32