Research Areas

Agricultural Sciences
Biometrics

Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition

Akıllı/Hassas Tarım için Algoritmik Yöntemler,  Tarımda Büyük Veri Analizleri, Çiftlik Hayvanlarındaki Belirli Davranış Kalıplarını Tanımlamak ve Sınıflandırmak için Makine Öğrenimi Algoritmalarının Geliştirilmesi, Tarım Alanında Dijital Teknolojiler Oluşturmak için İstatistiksel Veri Modellerinin ve Makine Öğrenimi Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Statistics