Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Mayıs 2016 Nano Fe3O4 /Nanodiamond/SiO2 Nanokompozitinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Pb(II) Iyonlarının Manyetik Katı Faz Ekstraksiyonunda Kullanımı”

    Esan -2016Iv. Eser Analiz Kongresi

  • Eylül 2014 ANTİİNFLAMATUVAR -ANALJEZİK iLAÇLARDAN ASEMETASİN'İN AKIŞ-ENJEKSİYON ANALİZ YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ BAŞLIKLI POSTERİ İLE EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ

    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

  • Eylül 2004 En iyi poster ödülü

    Iı. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 67

h-indeksi (WOS): 5