Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2011 Doktora

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Karboksilik Asitlerin Sıvı Kromatografik Elektrokimyasal Hibrit Sistemleriyle Eş Zamanlı Analizi İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulamaları

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Antiinflamatuvar -Analjezik İlaçlardan Asemetasin'in Akış-Enjeksiyon Analiz Yöntemi İle Miktar Tayini

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2001Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Mühendislik Fakültesi