Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Karboksilik Asitlerin Sıvı Kromatografik Elektrokimyasal Hibrit Sistemleriyle Eş Zamanlı Analizi İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulamaları

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  Antiinflamatuvar -Analjezik İlaçlardan Asemetasin'in Akış-Enjeksiyon Analiz Yöntemi İle Miktar Tayini

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2001Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi

  Education Management and Planning , Mühendislik Fakültesi