Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2019 ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 VI. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 I. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Dubrovnik, Hırvatistan

 • 2015 VIII. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2011 XI. ULUSLARARASI DİL - YAZIN - DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye