Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Textlinguistic Analysis of the Short Stories and Language Teaching Sample of Eveline by Joyce

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.127-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlamda Biçemsel Çözümlemenin Önemi Füruzan'ın Özgürlük Atları Örneği

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.211-225, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FURUG FERRUHZÂD’IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.56, ss.160-199, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

F. SCOTT FITZGERALD ÖYKÜLERİNDEKİ KADIN KARAKTERLERDEN HAREKETLE CAZ DÖNEMİ KADINI

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, cilt.4, ss.242-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FURUG FERRUHZÂD'IN “KÂBUS” ÖYKÜSÜ ÜZERİNE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.56, ss.160-199, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

NOUN COMPLEMENTS IN TURKISH

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, cilt.4, ss.394-424, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M. ŞEVKET ESENDAL’IN EŞEK ADLI ÖYKÜSÜNDE BAĞLAŞIKLIK VE BAĞDAŞIKLIK GÖRÜNÜMLERİ

TURKISH STUDIES, cilt.10, ss.535-550, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEPENDENCY GRAMMAR OF LUCIENE TESNIERE IN THE PERSPECTIVE OF TURKISH, ENGLISH AND FRENCH

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.189-201, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

METİNDİLBİLİME GENEL BİR BAKIŞ VE METİNDİLBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ OLARAK ÖMER SEYFETTİN'İN "İLK CİNAYETİ"

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.54-87, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LINGUISTIC STYLE IN PING/BING BY BECKETT

11TH INTERNATIONAL CONGRESS ON RESEARCH IN EDUCATION III. International Conference Research in Applied Linguistics - icral2019, Konya, Türkiye, 24 Ekim 2019 - 26 Ocak 2020, ss.160-170

METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA ANAR’IN YAVUZ SULTAN SELİM HAN EFENDİMİZİN ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ ÖYKÜSÜ

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.397-415

Des Mots Visibles aux Messages Invisibles Amour par Maupassant

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 26 Ağustos 2018, ss.280

Biçemsel Bir Çözümleme Örneği Olarak Füruzan’ın Özgürlük Atları

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.47

LANGUAGE TEACHING THROUGH TEXTLINGUISTIC ANALYSIS OF THE SHORT STORIES: SAMPLE OF EVELINE BY JOYCE

I. Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, Dubrovnik, Hırvatistan, 24 - 28 Eylül 2017, ss.54-55

MEHMET AKİF'İN 'ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE' ŞİİRİ ÜZERİNE BİR YENİDEN OKUMA DENEMESİ

VIII. Uluslararası Türkçe'nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.118

Lamartine’in Göl ’Le Lac’ Şiirine Metindilbilimsel Bir Yaklaşım

IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.91-92

F. Scott Fitzgerald'ın "Bernice Bobs Her Hair", "May Day", "Winter Dreams" ve "The Rich Boy" Adlı Öykülerinde Kadın

XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, ss.131

Kitap & Kitap Bölümleri