Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

 • 2018 - 2020 Öğretim Görevlisi Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 • 2017 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

 • 2016 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

 • 2015 - 2016 Araştırma Görevlisi Dr.

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

 • 2005 - 2015 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi , Mimarlık Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

 • 2016 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Verdiği Dersler

 • Lisans Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı

 • Lisans Mimari Tasarım IV

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Anadolu Kentlerinde Afetler ve Mimarlık

 • Lisans Mimari Temsil Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Modern Mimarlık Mirası

 • Lisans Mimarlık Kavramları II

 • Lisans XX. Yüzyıl Sanatı ve Mimarlığı

 • Lisans Mimarlıkta Bilgisayar Teknolojileri I

 • Lisans Afet ve Mimarlık

 • Lisans Mimari Tasarım V

 • Lisans Mimarlık Kavramları I

 • Lisans Mimarlıkta Bilgisayar Teknolojileri II

 • Lisans Mimarlıkta Bilgisayar Teknolojileri III

 • Lisans Türkiye'de Resim Sanatı

 • Lisans Mimari Tasarım I

 • Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Anadolu Kentlerinde Afetler ve Mimarlık

 • Lisans Mimari Tasarıma Giriş

 • Lisans Mimari Tasarım VI