Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anıt Heykel ve Mimarlık: Yavuz Görey'in Burdur Anıtları

Akdeniz Sanat, cilt.15, sa.27, ss.39-62, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Afet Yönetimi ve Üniversite Kampüsü: 2011 Van Depremleri ve Van YYÜ Kampüsü Örneği

Resilience, cilt.4, sa.1, ss.103-115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Köyü: Yazıköy ve Yarıköy

Mimarlık Dergisi, sa.388, ss.42-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Eğitiminde Tasarım ve Uygulama Birlikteliği: ODTÜ Eymir Gölü Bekçi Kulübesi Örneği

Mimaran, TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi, cilt.8, sa.10, ss.30-35, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Bilinmeyen Ankara: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası

Bülten, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, sa.92, ss.62-67, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Afet Yönetmeliğinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi

Yapı Dünyası, sa.172, ss.17-22, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van YYÜ Kampüsünde Yoğun Kar Yağışı Ve Buzlanma Risklerine Karşı Tasarım Önerileri

IDRC2020 International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2020, ss.173

1971 Burdur Depremi Sonrasında Büğdüz Köyü Halıcılığı (Carpet Weaving in Büğdüz Village after 1971 Burdur Earthquake)

CRAFTARCH’18 International Art Craft Space Congress, Konya, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2018, ss.128-143

Doğu Anadolu Bölgesinin İlk Mimarlık Okulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.666-675 Creative Commons License

Mimarlık Eğitiminde Öğrenci Yarışmalarının Etkisi: Van YYÜ Mimarlık Bölümü Örneği

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.62 Creative Commons License

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlük Binası

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar, Vedat Özsan Paneli, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2018

Moving Classrooms from a Disaster Relief Structure to a Permanent Faculty Building: Perceptions of Students of Architecture in Van

ARCHTHEO'17 XI. Theory and History of Architecture Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017, ss.133-139

City Ceremonies in Burdur Cumhuriyet Square

ICONARCH III International Congress of Architecture: Memory of Place in Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.249-259

Reading Republican Period of an Anatolian City through City Yearbooks: Case of Burdur

ICONARCH III International Congress of Architecture: Memory of Place in Architecture and Planning, Konya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.2, ss.673-681

2011 Van Depremi Sonrasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü'ndeki Değişimler

Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 19. Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2017

1971 Burdur Depremi Sonrası İmar Çalışmaları

IBEES2015 International Burdur Earthquake & Environment Symposium, Burdur, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.312-321 Creative Commons License

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Binası

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.109

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1. ve 2. Yurt Binaları

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X., Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.67

Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi 1936-63

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2013, ss.113

Burdur Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi 1963-1973

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2013, ss.114

Ziraat Bankası Burdur Şubesi Binası

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2012, ss.21

Denizli Babadağlılar Çarşısı Binası

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2012, ss.22

Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası

DOCOMOMO_TR Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2010, ss.14-16

Kitap & Kitap Bölümleri