Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 Batman üniversitesi yaşam bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 yüzüncü yıl üniversitesi tarım bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 Batman üniversitesi yaşam bilimleri dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2019 Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi