Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nicking on Seed Coat Increases Germination Rate of MedicinallyImportant Devegülü Marshmallow Plant

2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, ss.193-202

Effect of Vegetation Time on Antioxidant Potential of Devegülü Plant (Hollyhock) Grown in Van

I.International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.38

Preliminary In-vitro Tissue Culture Studies on Devegülü, A Medicinal Plant from Van

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.31

(Cucumis sativus L.) Bitkisi Kalluslarının Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri

23.ulusal biyoloji kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2016, ss.249

Total nitrogen content of cucumber (Cucumis sativus L.) calluses

European Biotechnology Conference, Letonya, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.231 identifier

?- ß radioactivity and inorganic ion concentrations of Alcea k. as an ethno medicinal plant.

international symposium on multidisciplinary studies, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 21 - 24 Nisan 2016, ss.30

Protein and mineral contents of Alcea kurdica as an ethnomedical plant

Int'l Conference Proceedings of URUEA- International Conference on "Health, Biological and Life Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2016, ss.187

fonksiyonel gıda olan tıbbi mantarların etken maddesi beta glukan ve immun sistem üzerine etki mekanizması

6.ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.28-29