Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans ARAPÇA

  • Lisans Cümle Bilgisi (Nahiv) (Sentax)