Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAPÇADA ÇOĞULUN SAYISAL DEĞERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.45, ss.75-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SABRİ YUSUF'UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ROMANLARI

Mecmua Ulualararası Sosyal Bilimler Dergisi, sa.4, ss.17-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İbn Memmâtî'nin el-Fâşûş Fî Ahkâmi karakuş Adlı Eserive Karakuşî Hükümler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.33, ss.215-234, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EYYÛBÎLER DÖNEMİNDE DEVLET ADAMLARI ARASINDAKİ ÇEKİŞMELER(KARAKUŞ VE İBN MEMMÂTÎ ÖRNEĞİ)

ULUSLARARASI EYYÛBÎLER SEMPOZYUMU, Iğdır, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, sa.554, ss.276-290

ARAP GRAMERİNDE BİR PROBLEM OLARAK ÇOĞUL

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1702-1718