Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Lisansüstü Eğitim Forumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2018 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Eğitim ve İstatistik Paneli

  Panelist

  Van, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1