Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Cutoff Points of Factors Affecting Scores of Private Skill Tests: ROC Curve Approach

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.53/A, ss.119-130, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

The Predictive Validity of the Private Skill Exam Scores on Academic Success in a Physical Education Department

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.161, ss.176-185, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beden Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.161, ss.176-185, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşlerinin Q Metodu İle Analizi

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, sa.28, ss.82-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Başarılarının Yapay Sinir Ağları ile Kestirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.577-610, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.360-382, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Investigation of the Education Philosophy of the Education Faculty Students of Yuzuncu Yil University with the Q Method

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.9, ss.2110-2118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Volleyball Statistics with Multidimentional Scaling Analysis

International Journal of Sports Science and Engineering, cilt.7, sa.1, ss.21-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

). Determination of the Rankings of the Teams Competed in the 2009 2010 BEKO Basketball League with Principal Components Analysis

International Journal of Sports Science and Engineering, cilt.5, sa.3, ss.181-187, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Voleybolcuların Farklı Maç Performansları İçin Tekrarlı Ölçümler Yönteminin Kullanılması.

e-Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (elektronik), cilt.3, sa.2, ss.96-106, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kernel Smoothing Function and Choosing Bandwidth for Non Parametric Regression Methods

Journal of Applied Science, cilt.2, sa.1, ss.49-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 Genç Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Kümeleme Analizi İle İncelenmesi.

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, cilt.17, sa.1, ss.20-25, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öz değer ve öz vektörler kullanılarak Hyalopterus Pruni L. Populasyonuna ait bazı parametrelerin tahmini.

YYU Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.125-129, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mardin, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.232-248 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının "Genel Erteleme Eğilimleri" Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.92

Aristoteles ve Epikuros’ta Haz Anlayışlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1964-1974

Lisansüstü Öğrencilerin Veri Analizi Dersi İle İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir İnceleme

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.288-296

Anket Katılımcılarının Uygulanan Anketler ile İlgili Görüşleri

Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2017, ss.82

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Felsefelerinin Q Metodu ile İncelenmesi

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.442

Gri İlişki Analizi

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi., Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2012, ss.44

Procrustes Analizi ve Bir Uygulama

XII. Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.102

Sıfır Değer Ağırlıklı Verilerin (Zero-inflated data) Modellenmesi

V. Türkiye Ulusal Zootekni Kogresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, cilt.1, sa.2, ss.89-92

İkinci Dereceden Kodlama Yöntemi İle Bazı Popülasyon Parametrelerinin Tahmin Edilmesi

BİLİMDE MODERN YÖNTEMLER SEMPOZYUMU-BMYS’2005, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, ss.644-650