Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Philosophy, Turkey

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Maltepe University, Instıtute Of Graduate Programs, Felsefe, Turkey

 • 2014 - 2018 Undergraduate

  Ataturk University, Açık Öğretim Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Survival Analiz Yöntemleri Kullanılarak Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Sosyal Yaşamla İlgili Parametrelerin Tahmini ve Ana Arı Yetiştiriciliğnde Kullanım Olanakları

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni

 • 1997 Postgraduate

  Türkiye'de Bulunan Yabancı Ot Familyalarının Bilgisayarla Teşhisine Ait Bir Uzman Sistem Oluştutulması

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma