Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Carbamazepine-induced DRESS syndrome leading to reversible myocarditis in a child

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, cilt.44, sa.1, ss.102-105, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hydatid cyst involvement of both pulmonary arteries in a 14-year-old girl

PAEDIATRICS AND INTERNATIONAL CHILD HEALTH, cilt.38, sa.4, ss.294-297, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wiskott-Aldrich syndrome: Two case reports with a novel mutation.

Pediatric hematology and oncology, cilt.34, ss.286-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hematologic Findings in Children With Brucellosis: Experiences of 622 Patients in Eastern Turkey

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.38, sa.6, ss.463-466, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chediak-Higashi Syndrome Presented With Hemophagocytic Lymphohistiocytosis

INDIAN JOURNAL OF MEDICAL AND PAEDIATRIC ONCOLOGY, cilt.39, sa.1, ss.122-123, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

wiscott aldrich syndrome: new mutaiton in two cases

3.erciyes pediyatri akademisi kış kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 10 Eylül 2017, ss.1

Bir Bruselloz Olgusunda Dissemine İntravasküler Koagülasyon

11.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu: Konjential Wilms Tümörü

11.Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1

Vinkristin ile ilişkili Parsiyel İleus

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.1