Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım

  • 2009 - 2018 Öğretim Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Myo, Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans MİKROBİYOLOJİ-3

  • Ön Lisans TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

  • Ön Lisans MİKROBİYOLOJİ-1

  • Ön Lisans MİKROBİYOLOJİ-2