Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TATLI SULARDA BULUNAN STREPTOMYCES BAKTERİLERİNİN İZOLASYONU KARAKTERİZASYONU VE BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TEŞHİSİ

2. International Scientific and Vocational Studies Congress-BILMES 2018, Nevşehir, Türkiye, 28 Haziran - 08 Temmuz 2018, ss.143-144

TATLI SULARDAN İZOLE EDİLEN STREPTOMYCES BAKTERİLERİNİN 16 S rDNA GEN BÖLGESİNİN FİLOGENETİK ANALİZİ

2. International Scientific and Vocational Studies Congress-BILMES 2018, Nevşehir, Türkiye, 28 Haziran - 08 Temmuz 2018, ss.145