Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzole Dalak Metastazından Tanı Konulan Akciğer Adenokarsinomu

CAUSEPEDİA, cilt.8, ss.15-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

APPROPRİATE TRACT METHOD İN COMPUTED TOMOGRAPHY GUİDED PERCUTANEOUS TRANSTHORACİC BİOPSY

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Van, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.80

INTERLOBAR LOCATED CASTLEMAN DİSEASE, CASE REPORT

uluslararası Müzik Sağlık Ve Dans kongresi, Van, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.81

A RARE CASE OF MEDIASTINAL TUMOR;PRIMARY MIXOID LIPOSARCOMA

balkan radyoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2018, cilt.1, ss.198

ENDER OLARAK GÖRÜLEBILEN BIR UZAK ORGAN METASTAZI: BIR OLGU ILE

türk toraks derneği kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018, cilt.1, ss.492