Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Titrimetrik Analiz, Gravimetrik Analiz, Tampon çözeltiler

Kantitatif Analiz Laboratuvar Uygulamaları, Yardım Y., Keskin E. , Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, ss.15-53, 2016