Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation of Tales in Turkish Textbooks in Terms of Conveying Values

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.3, pp.156-168, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.22, no.4, pp.947-970, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017 Türkçe Öğretim Programı Esas Alınarak Hazırlanan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma ve Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.16, pp.627-645, 2018 (International Refereed University Journal)

Kırsal Kesime Atanan Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleğe Uyum Süreci

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.159-185, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKU-MA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN ETMENLER

e-Turkish Studies (elektronik), vol.12, no.18, pp.457-474, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenlere Göre Tasnifi

International Journal of Language Academy, vol.5, no.4, pp.205-214, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Instructors' Problems and Solution Suggestions in the Process of Teaching Turkish Language to Foreign Students

Journal of Education and Practice, vol.8, no.21, pp.66-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Materyali Olarak Amaca Uygun Yazdıkları Metinlerin Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.458-482, 2017 (National Refreed University Journal)

VIEWS OF TURKISH TEACHERS ON TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.13, pp.355-367, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkçe öğretmeni adaylarının amaca uygun metin yazma ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.34-53, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Görsel- İşitsel Materyal Kullanma Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörler

International Journal of Language Academy,, vol.2, no.4, pp.333-347, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.209-223, 2014 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.761-776, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında (2017-2018) Yer Alan Yazma ve Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.72

8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Metaforik Algıları

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.70

Kaynastırma Ögrencilerinin Türkçe Dersi Islenisine Etkileri

10. Uluslararası Türkçenin Egitimi Ögretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.72

7. Sınıf Ögrencilerinin Yazdıkları Denemelerin Metinlerarasılık Ölçütüne Göre Incelenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Egitimi Ögretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.38

Yabancılara Türkçe Ögretimi Için Yapılan Yayınların Çesitli Degiskenler Açısından Tasnifi

Birinci Uluslararası Ybabancılara Türkçe Ögretimi Bilgi Söleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.25-26

Öğretim Elemanlarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

Birinci Uluslararası Ybabancılara Türkçe Ögretimi Bilgi Söleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.46-47

Reflections Of Experiences Obtained Based On Learning Styles To Written Expressions Products Of Pre-Service Teachers

international multidisciplinary conference (Venice 2016), Venedik, Italy, 28 June - 01 July 2016

The orientation period of turkish and class teachers to the teaching profession appointed in rural areas

International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.74 Creative Commons License

Evaluation of texts written by Turkish language pre-service teachers for using in Turkish courses

Europen Educational Research Associtation,, Budapeşte, Hungary, 1 September - 07 July 2015

Turkish Language Teachers' Views on Texts in Turkish Textbooks

Eleventh Congress of Qualitative Inquiry, Illinoi, Urbana Champaign, United States Of America, 20 - 23 May 2015

Turkish teachers usage of audio-visual materials and the factors influencing their usage.

Europen Educational Research Associtation,, Porto, Portugal, 1 - 05 September 2014

İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Eğitiminin Uygulanma Düzeyi

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011

Books & Book Chapters

Metin Yazma Yöntem ve Teknikleri

in: Kuram ve Uygulamada Türk Dili I, KARDAŞ, M.N., KOÇ, R., Editor, Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, pp.187-222, 2018

Eğitim Alanındaki Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Metin Üretim Sürecine İlişkin Görüşleri

in: Türkçe Eğitiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar, İşeri, K. ve Diğerleri, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.469-480, 2014