Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Van Yüzüncü Yıl üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tez Savunma Jürisi, Temmuz 2018

 • Haziran 2018 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tez Savunma Jürisi, Haziran 2018

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2017 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 35, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2015 İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2017 - 2020 T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Türkiye

 • 2014 - 2017 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Türkiye

 • 2012 - 2014 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alpaslan 2 Barajı Bilim Komisyonu

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Türkiye