Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Assur Ordusunda Süvariler (Pithaillu)/Cavalries in the Neo Assur Army (Pithaillu)

Amisos/Amısos, cilt.4, sa.6, ss.64-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muş Bölgesi Demir Çağ Baraj ve Göletleri

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.43-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık’ta Bir Helenistik-Roma Dönemi Nekropolü: Mollakent

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, sa.2, ss.1029-1052, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Makara Kabzalı Urartu Kılıçları

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.67, ss.62-78, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Malazgirt ve Bulanik Ovalarında Erken Transkafkasya Donemi Yerlesmeleri ve Çanak-Çömlekleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.35, ss.11-53, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Story of Tirmet Stele (Reconstruction of Tirmet Stele in the light of New Stele Fragments)

ARAMAZD Armenian Journal of Near Eastern Studies (AJNES), cilt.IX, sa.2, ss.82-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE STORY OF TIRMET STELE (Reconstruction of Tirmet Stele in the Light of New Stele Fragments)

ARAMAZD ARMENIAN JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES (AJNES), cilt.IX-2, ss.82-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spatial relationships of life and death at The Foothills of Süphan during The Iron Ages/Demir Çağları'nda Süphan Dağı Eteklerinde Yaşam ve Ölümün Mekansal ilişkileri

International Journal of Human Sciences/Uluslararası İnsan Bilimleri, cilt.2, sa.13, ss.3501-3520, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A mysterious archaeological site in the vicinity of the Urartian capital Tus¸pa: Van/Kalecik

Archaeologische Mitteilungen aus Iran und Turan, sa.44, ss.329-342, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Urartian Stele Fragment from Alazlı/Tirmet (Province of Muş)

Aramazd Armenian Journal of Near Eastern Studies, cilt.VII, sa.1, ss.86-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A NEW STELE FRAGMENT FROM ALAZLI/TIRMET, PROVINCE OF MUŞV

ARAMAZD ARMENIAN JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES, cilt.vıı, sa.1, ss.86-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A mysterious archaeological site in the vicinity of the Urartian capital Tuşpa: Van/Kalecik

Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan, cilt.44, ss.329-342, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Van-Kalecik urartu Nekropolü ve Dikilitaşlar Kazı Çalışmaları-2007

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.26, ss.31-32, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Urartu Nekropolü ve Dikilitaşlar Kazı Çalışmaları-2007

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü; Haberler, sa.26, ss.31-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneydoğu Anadolu’nun arkeolojisine yeni pencereler

TUBA-TUKSEK Türkiye Kültür Envanteri-KÜLTÜRLE BÜYÜMEK, sa.1, ss.34-35, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Nekropolü Kazı Çalışmalaro-2006

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.24, ss.36-38, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Urartu Nekropolü Kazısı Çalışmaları-2006

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü; Haberler, ss.36-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Kalecik- Sahipsiz Takvim

ArkeoAtlas, sa.5, ss.174-175, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Nekropolü Kazı Çalışmaları-2005

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.22, ss.37-39, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Sahipsiz Takvim

Arkeo-Atlas, sa.5, ss.174-176, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van/Kalecik Urartu Gözlem Alanı ve Nekropolü

ARKEOLOJİ VE SANAT, sa.120, ss.17-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Urartu Silahları

Arkeo Atlas, sa.4, ss.106-107, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Nekropolü Kazısı - 2004

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, sa.19, ss.31-32, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Van-Kalecik Nekropolü Kazısı 2004

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü; Haberler, sa.19, ss.31-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAN MÜZESİ’NDEN “HAYVANLAR HÂKİMİ” BETİMLİ BİR URARTU DAMGA MÜHÜRÜ

Anadolu Araştırmaları, cilt.XVII, sa.2, ss.79-84, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Van Çavuştepe Kalesi ve Urartu Nekropolü 2017 Yılı Çalışmaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 Haziran 2019, cilt.3, ss.275-296

Traditional Ceramic Production In Bardakçi (Van-Eastern Turkey)

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1153-1569

Bardakçı Köyü Geleneksel Seramik Üretimi

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1557-1570

Urartian Traces in Muş/Malazgirt in Light of Archaeological Data

Urartians, A Civilization in the Eastern Anatolia, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2018, ss.257-271

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, cilt.3, ss.187-206

Van Çavuştepe Kalesi 2015-2016 Yılı Çalışmaları

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017, cilt.3, ss.187-206

2012 ve 2014 Yılları Muş İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

33. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2016, cilt.2. cilt, ss.335-360

Bulanık ve malazgirt'teki bazı Demir Çağ kaleleri ve Arzaşkun'un yeri Sobunu

Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri SempozyumuInternational Symposium on East Anatolia South Caucasus Cultures, Erzurum, Türkiye, 21 Haziran 2015, cilt.2, ss.171-182

Urartian Tracesi in Muş/Malazgirt in Light of Arhaelogical Data

Urartians, A Civilization in the Eastern anatolia, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2014, ss.255-271

2011 YILI MUŞ-MALAZGİRT ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI

30. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çorum, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013, cilt.2, ss.303-320

MUŞ İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI (DEMİR AĞLARI) 2010 YILI ARAŞTIRMALARI: BULANIK-MALAZGİRT

29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2012, cilt.3, ss.373-401

Elazığ Müzesi'nden Bir Grup Adak Levhası

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2011, cilt.2, ss.57-77

Muş İli ve İlçeleri 2009 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (Demir Çağları)

28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2011, cilt.2, ss.201-224

Muş İli ve İlçeleri 2009 Yılı Arkeolojik Yüzey araştırması (Demir Çağları)

28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2010, ss.201-224

2004-2007 Yılları Van-Kalecik Kazıları

30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2009, cilt.1, ss.269-290

Elazığ Müzesi’den Bir Grup Urartu Adak Levhası

27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Denizli, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2009, ss.57-78

TECHNOLOGICAL AND ARCHAEOMETALLURGICAL STUDIES ON THE URARTIAN SWORDS AND DAGGERS

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Anatolia, Ankara, Türkiye, 15 - 22 Haziran 2008, cilt.1, ss.149-173

Kitap & Kitap Bölümleri

Kilikia Bölgesi Akhaimenid Dönem İdari Sistemi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Dr.Öğr.Ü. Yılmaz G.-Prof.Dr. Çavuşoğlu R.-Dr.Öğr.Ü. Kulaz M., Editör, Hiper, İstanbul, ss.71-82, 2019

Çavuştepe Kalesi'nde Ele Geçen Dirgen Motifli Seramikler

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Dr.Öğr.Ü. Yılmaz G.-Prof.Dr. Çavuşoğlu R.-Dr.Öğr.Ü. Kulaz M., Editör, Hiper Yayın Evi, İstanbul, ss.59-70, 2019

Muş-Bulanık Günyurdu (Tirtop) Kalesi ve Kaya Mezarları

Rıfat Ergeç Armağanı Studies Presented to Rıfat Ergeç, Timur Demir-Makbule Ekici-M. Şahan dinç-Ç. Murat Tarhan, Editör, Bilgin Kültür Yayın Evi, Gaziantep, ss.55-63, 2019

Beylikler Döneminden Krallığa: Yeraltı Örme Oda Mezar Geleneği

Current Debates on Social Sciences Human Studies 1 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar İnsan Çalışmaları 1, Karacagil Z., Anaz E., Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, ss.404-4015, 2018

Van Kalesi (Tuşpa) Analı Kız Kutsal alanı

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Tayan Z., Duman M. Z., Yımaz G., Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.57-69, 2018

Muş-Bulanık'ta Demir Çağ Merkezleri

Tarhan Armağanı, M. Taner Tarhan'a Sunulan Makaleler/Esays in Honour of M. Taner Tarhan, Tekin O, Sayar M. H, Konyar E., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.79-99, 2013

Urartu Silahları

Urartu Doğu'da Değişim/Transformation in the East, Köroğlu K, Konyar E., Editör, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.234-247, 2011

Van-Kalecik Urartu Nekropolü Üzerine Bir Değerlendirme

Aykut Çınaroğlu'na Armağan/ Studies in Honour of Aykut Çınaroğlu, Genç E., Çelik D., Editör, Ekici Form Ofset, Ankara, ss.189-212, 2008

Van/Kalecik Urartu Nekropolü Ka. 10 Mezarı Demir Buluntuları

Anadolu Arkeolojisine Katkılar: 65. Yaşında Abdullah Yaylalı'ya Sunulan Yazılar, Takaoğlu T., Editör, Hitit Color, İstanbul, ss.80-88, 2006

Urartu Krallığı ve Sonrası

Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I, Tarihsel Değerler, Kılıç S., Editör, T.C. Van Valiliği, İstanbul, ss.95-170, 2006

Urartu Krallığı ve Sonrası

Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I Tarihsel Değerler, , Editör, T.C. Van Valiliği, Van, ss.95-170, 2006

Bilirkişi Raporları