Assoc. Prof. Hakan Hemşinli


İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Philosophy of Religion and Logic, Philosophy and Religious Sciences

Metrics

Publication

29

Project

3

Thesis Advisory

8

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Öznellik ve nesnellik bağlamında dini tecrübe

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

2007

Postgraduate

DİN ve HOŞGÖRÜ: İMKAN ve SINIRLILIKLAR -İSLAM DİNİ ÖRNEĞİ-

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri /Din Felsefesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Yabancı Diller yüksekokulu

Foreign Language

Atatürk üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Philosophy of Religion and Logic

Philosophy and Religious Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

2016 - Continues

2016 - Continues

Rectorate Commissioner

Van Yüzüncü Yil University, Felsefe Ve Din Bilimleri

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2016 - 2021

2016 - 2021

Yönetim kurulu

Professional Association, T.C. Van Valiliği, Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Din Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Aydınlanma Felsefesi ve din

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe Din İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Felsefe Din İlişkisi

Postgraduate

Postgraduate

Din Ahlak İlişkisi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Düşüncesine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İslam Ahlak Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Felsefe-Din ilişkisi

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Ahlak ve Siyaset Felsefesinin Temel Belirleyici Bir Erdemi Olarak İbn Miskeveyh'te Adalet

Hemşinli H.

Klasik Dönem İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet, İstanbul, Turkey, 29 April 2023

2021

2021

Ahlakın Kaynağı Olarak Akıl: İbn Miskeveyh Örneği

HEMŞİNLİ H.

6. Uluslararası Dinî Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 May 2021

2019

2019

ANADOLU’DA BİRLİKTE YAŞAMA ve HOŞGÖRÜ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hemşinli H.

I. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, no.70, pp.1312-1327

2020

2020

Kurban-Kutsal İlişkisi

Hemşinli H.

II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, no.74, pp.41 Creative Commons License

2014

2014

MEVLANA VE MARTİN BUBER'DE BEN-SEN-O İLİŞKİSİ

Hemşinli H.

III. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU BARIŞ ve DOSTLUK ELÇİSİ OLARAK MEVLÂNÂ, Orumiyeh, Iran, 15 - 17 October 2014, pp.1359-1385

2013

2013

ÖZNELLİK VE NESNELLİK BAĞLAMINDA DİNİ TECRÜBE

HEMŞİNLİ H.

TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bursa, Turkey, 06 August 2013, vol.4, pp.945-956

2013

2013

Aşk ile Din Felsefesi Yapmak: Mesnevî Örneği Mesnevi'de Hakikate Ulaşma Çabasında Akıl ve Aşk

HEMŞİNLİ H.

Uluslararası Hüsameddin Çelebi ve Mesnevi Sempozyumu, Van, Turkey, 22 - 23 May 2013, pp.53

Books & Book Chapters

2022

2022

Mehmet Bayrakdar'ın Genetik ve İşlevsel Din Felsefesi Anlayışı

HEMŞİNLİ H.

in: MEHMET BAYRAKDAR'A ARMAĞAN: TÜRKİYE'DE İSLAM FELSEFESİ, Mehmet Vural, Editor, Elis yayınları, Ankara, pp.61-91, 2022

2022

2022

DİN FELSEFESİ

HEMŞİNLİ H.

in: FELSEFE VE DİN BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK EĞİLİMLER (2016-2020), İNAN RUKİYE AYSUN, Editor, SONÇAĞ AKADEMİ, Ankara, pp.237-284, 2022

2022

2022

MUHAMMED İKBAL’İN KÖTÜLÜK SORUNUNA YAKLAŞIMI ve İLÂHÎ ADALETİN TECELLİSİ OLARAK ACILARIN OLGUNLAŞTIRICI GÜCÜ

HEMŞİNLİ H.

in: İslam Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise 3, Hakan Hemşinli-Yunus Kaplan, Editor, Elis yayınları, Ankara, pp.89-125, 2022

2021

2021

Dine Üç Farklı Yaklaşım: Teoloji, Kelâm ve Din Felsefesi İlişkisi

Hemşinli H.

in: Din ve Felsefe Arasında Din Felsefesi, Betül Akdemir Süleyman, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.91-134, 2021

2021

2021

Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak Kötülük

HEMŞİNLİ H.

in: İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise 1, Hakan HEMŞİNLİ-Yunus KAPLAN, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.55-90, 2021

2021

2021

Kötülük Sorununun Tarihsel Arka Planı

HEMŞİNLİ H.

in: İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise 1, Hakan HEMŞİNLİ-Yunus KAPLAN, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.13-54, 2021

2019

2019

Gazzâlî ve John Locke’un Eleştiriye Karşı Tutumları

HEMŞİNLİ H.

in: İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Mahsum Aytepe-Tecelli Karasu, Editor, Ensar, İstanbul, pp.315-330, 2019

2019

2019

Ateizm ve Eleştirisi

HEMŞİNLİ H.

in: Din Felsefesi, Rıfat ATAY, Editor, Lisans Yayınları, İstanbul, pp.169-200, 2019

Supported Projects

2019 - 2020

2019 - 2020

Birlikte Yaşama Kültürü ve Din sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Düzce M. (Executive), Yılmaz N., Parin S., Hemşinli H., Kaplan Y., Turgut R., et al.

2019 - 2019

2019 - 2019

Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

Zorkul T. (Executive), Hemşinli H., Koçlar B., Obuz Ö., Topuz E.

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

VAN YYÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Publication Committee Member

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

DİN FELSEFESİ DERNEĞİ

Member

2016 - Continues

2016 - Continues

AKADEMİSYENLER DERNEĞİ

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

BİLİM VE HİKMET ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Chairman

Scientific Refereeing

August 2018

August 2018

tasavvur Tekirdağ ilahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

VAN YYÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

İslami İlimler Dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

DİN DÜŞÜNCE VE AHLAK

Scientific Congress

Hemşinli H.
Van, Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

4. BİLHİKEM SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Hemşinli H.
Van, Turkey

Eylül 2020

Eylül 2020

3. BİLHİKEM SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Hemşinli H.
Van, Turkey

Eylül 2019

Eylül 2019

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYOMU

Scientific Congress

Hemşinli H.
Van, Turkey

Nisan 2018

Nisan 2018

BİLHİKEM SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Hemşinli H.
Van, Turkey


Congress and Symposium Activities

05 November 2021 - 07 November 2021

05 November 2021 - 07 November 2021

DİN, DÜŞÜNCE VE AHLAK

Session Moderator

Van-Turkey

08 September 2021 - 09 September 2021

08 September 2021 - 09 September 2021

TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Session Moderator

Ankara-Turkey

19 October 2019 - 20 September 2020

19 October 2019 - 20 September 2020

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu

Session Moderator

Van-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

VII. DİN FELSEFESİ KONGRESİ/ GENÇLİĞİN DEĞERLERİNİ TEHDİT EDEN POSTMODERN AKIMLAR

Attendee

Samsun-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

DİN FELSEFESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI/ Din Tasavvuru ve Dinin Yaşanmasını Tayin Eden Etkenler Atölye Çalışması

Attendee

Muş-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

VI. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Session Moderator

Muş-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM SEMPOZYUMU

Attendee

Van-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

DİN PSİKOLOJİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI DİN DEĞERLER SAĞLIK SEMPOZYUMU

Attendee

Bursa-Turkey

Invited Talks

November 2021

November 2021

İrade Terbiyesi ve Nasıl İyi Bir Ders Çalışabilirim?

Seminar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Turkey

April 2019

April 2019

Atezmin İddiaları ve Eleştirileri

Seminar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Turkey

August 2018

August 2018

Gençlik ve Gelecek

Seminar

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü-Turkey

Jury Memberships

September-2018

September 2018

Post Graduate

Post Graduate - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2013 - Continues

2013 - Continues

BİLGE GENÇLİK TOPLULUĞU

bilgegenclik//face

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Türkiye