Dr.Öğr.Üyesi

Hakan Hemşinli


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2015

2008 - 2015

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

OBJEKTİFLİK VE SUBJEKTİFLİK İDDİALARI BAĞLAMINDA DİNÎ TECRÜBE

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi

2007

2007

Yüksek Lisans

DİN ve HOŞGÖRÜ: İMKAN ve SINIRLILIKLAR -İSLAM DİNİ ÖRNEĞİ-

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri /Din Felsefesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Yabancı Diller yüksekokulu

Yabancı Dil

Atatürk üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Din Felsefesi ve Mantık, Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

2017 - 2018

2017 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2016 - 2021

2016 - 2021

Yönetim kurulu

Mesleki Dernek, T.C. Van Valiliği, Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Aydınlanma Felsefesi ve din

Lisans

Lisans

Felsefe Din İlişkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Felsefe Din İlişkisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Din Ahlak İlişkisi

Lisans

Lisans

İslam Ahlak Felsefesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Felsefe-Din ilişkisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Teoloji-Din Felsefesi İlişkisi: Hegel ve Tillich Örneği

Hemşinli H.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, sa.54, ss.131-152, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Türkçede Kötülük Sorunu ve Teodiseye Dair Bibliyografya: Analitik Bir Değerlendirme

Hemşinli H.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.18, sa.36, ss.797-860, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Akılcı İnançtan İnançlı Akla: Deizm ve Panteizm Kıskacında Einstein'ın Tanrı Anlayışı

Hemşinli H.

BİLİMNAME, sa.41, ss.723-761, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Religious Experience As An Argument For The Existence Of God: The Case of Experience of Sense And Pure Consciousness Claims

Hemşinli H.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.3, ss.1633-1655, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

İbn Miskeveyh,Tertibüs's-Saadât ve Menâzilu'l-Ulûm, Mutluluk ve Felsefe,

HEMŞİNLİ H.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, cilt.2, sa.50, ss.377-385, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

H.H. Bircan, İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş: İlk Dönem İslâm Ahlâk Felsefesinde Temel Ahlâk Problemleri

HEMŞİNLİ H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.6, ss.129-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Dinî Tecrübenin Nesnelliği Üzerine

HEMŞİNLİ H.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, sa.33, ss.119-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Ahlakın Kaynağı Olarak Akıl: İbn Miskeveyh Örneği

HEMŞİNLİ H.

6. Uluslararası Dinî Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 Mayıs 2021

2020

2020

Kurban-Kutsal İlişkisi

HEMŞİNLİ H.

II. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Van, Türkiye, 25 Kasım 2020

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Bir Din Felsefesi Sorunu Olarak Kötülük

HEMŞİNLİ H.

İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise 1, Hakan HEMŞİNLİ-Yunus KAPLAN, Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.55-90, 2021

2021

2021

Kötülük Sorununun Tarihsel Arka Planı

HEMŞİNLİ H.

İslâm Düşüncesinde Kötülük Sorunu ve Teodise 1, Hakan HEMŞİNLİ-Yunus KAPLAN, Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.13-54, 2021

2021

2021

Dine Üç Farklı Yaklaşım: Teoloji, Kelâm ve Din Felsefesi İlişkisi

HEMŞİNLİ H.

Din ve Felsefe Arasında Din Felsefesi, Betül Akdemir Süleyman, Editör, Eski Yeni, Ankara, ss.91-134, 2021

2019

2019

Ateizm ve Eleştirisi

HEMŞİNLİ H.

Din Felsefesi, Rıfat ATAY, Editör, Lisans Yayınları, İstanbul, ss.169-200, 2019

2019

2019

Gazzâlî ve John Locke’un Eleştiriye Karşı Tutumları

HEMŞİNLİ H.

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Mahsum Aytepe-Tecelli Karasu, Editör, Ensar, İstanbul, ss.315-330, 2019

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

VAN YYÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yardımcı Editör

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

VAN YYÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

DİN FELSEFESİ DERNEĞİ

Üye

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

AKADEMİSYENLER DERNEĞİ

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

BİLİM VE HİKMET ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2018

Ağustos 2018

tasavvur Tekirdağ ilahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

VAN YYÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

VAN YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

İslami İlimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2018

Ekim 2018

III. ULUSLARARASI SADREDDİN KONEVİ SEMPOZYUMU “Tasavvuf, Felsefe ve Din”

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Hemşinli H.
Konya, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Uluslararası Türkoloji Sempozyumu

Oturum Başkanı

Van-Türkiye

2017

2017

DİN FELSEFESİ ATÖLYE ÇALIŞMASI/ Din Tasavvuru ve Dinin Yaşanmasını Tayin Eden Etkenler Atölye Çalışması

Katılımcı

Muş-Türkiye

2017

2017

VII. DİN FELSEFESİ KONGRESİ/ GENÇLİĞİN DEĞERLERİNİ TEHDİT EDEN POSTMODERN AKIMLAR

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2017

2017

DİN PSİKOLOJİSİ KOORDİNASYON TOPLANTISI DİN DEĞERLER SAĞLIK SEMPOZYUMU

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2017

2017

VI. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Oturum Başkanı

Muş-Türkiye

2017

2017

DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM SEMPOZYUMU

Katılımcı

Van-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

BİLGE GENÇLİK TOPLULUĞU

bilgegenclik//face

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Turkey