Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Religious Experience As An Argument For The Existence Of God: The Case of Experience of Sense And Pure Consciousness Claims

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1633-1655, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dirty Cry-A Darker Wake Man's Cry-Num: Happiness and Philosophy

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.377-385, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DİNİ TECRÜBENİN NESNELLİĞİ ÜZERİNE

İlâhiyât Tetkikleri Dergisi, cilt.134, ss.119-144, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANADOLU’DA BİRLİKTE YAŞAMA ve HOŞGÖRÜ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1312-1327

MEVLANA VE MARTİN BUBER'DE BEN-SEN-O İLİŞKİSİ

III. ULUSLARARASI MESNEVİ SEMPOZYUMU, Urmıye, İran, 15 - 17 Ekim 2014, ss.1189-1207

MEVLANA DA AKIL VE AŞK

ULUSLARARASI HÜSAMEDDİN ÇELEBİ VE MESNEVİ SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.32-33

Öznellik ve Nesnellik Bağlamında Dinî Tecrübe

II. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Bursa, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2013, cilt.IV, ss.945-956

Kitap & Kitap Bölümleri

Gazzâlî ve John Locke’un Eleştiriye Karşı Tutumları

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Mahsum Aytepe-Tecelli Karasu, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.315-330, 2019

Ateizm ve Eleştirisi

Din Felsefesi, Rıfat Atay, Editör, Lisans, İstanbul, ss.169-200, 2019 Creative Commons License