Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği

Yönetimsel Görevler

  • 2015 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor, Beden Eğitimi Ve Spor