Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Antropometric and Performance Responses of Core Exercises in Volleyball Players

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, ss.60-69, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination of Physiological and Performance Responses of Repeated Sprint Tests in Football Players

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, ss.204-212, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

8-10 Yaş arası erkek çocuklarda 10 haftalık yüzme ve bosu egzersizlerinin dinamik denge parametresine etkisinin incelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi

Journal of Human Sciences, cilt.3, no.3, ss.3794-3806, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi

Journal of Human Sciences, cilt.3, no.3, ss.3794-3806, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi

Journal of Human Sciences, cilt.3, no.3, ss.3794-3806, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenlerle İncelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.515

Üniversite Örencilerinin Algıladıkları Stres Düzeylerinin farklı değişkenler incelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.516

Ankara İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.250

Yüzme Egzersizinin Sedanter Kadınlar Üzeinde Fiziksek ve Fizyolojik Etkileri

Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.235

''The Comparision of Balance, Reaction,Time and Somatotype Profiles of Tennis and Badminton Players''

17th Annual Congress of the European College of Spor Scence, Bürüksel, Belçika, 4 - 07 Temmuz 2012, ss.448