Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Narrative Pace in Adalet Ağaoğlu's Stories

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.60, no.2, pp.735-745, 2020 (International Refereed University Journal)

The Dialectic Image in Adalet Ağaoğlu’s Stories

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.43, pp.133-148, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

MAGICAL REALIST NARRATIVE FORM AND OLYMPIAN POSITION: MARQUEZ’S “THE THIRD RESIGNATION” AND KUTLAR’S “HADİ” STORIES

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD), vol.3, no.1, pp.52-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ALBERT CAMUS’NÜN YABANCI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1181-1194

Books & Book Chapters

ŞEMSETTİN SAMİ’NİN DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

in: TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI II, Zeki TAŞTAN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.11-27, 2020