Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bağlama Eğitiminde Yöresel Tezene Tavırları

3. İpek Yolu Müzik Kunferansı, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 17 - 19 Temmuz 2017, ss.84-89

Bird Names in the Ballads and Their Intended Use (

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems., Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.91

Bağlama Yapım Tekniği

2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Isparta, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2006, cilt.1, sa.1, ss.151-169

Kitap & Kitap Bölümleri

Bağlamada Yöresel Tezene Tavırları

Yazarın Kendi Yayını, Ankara, 2011