Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dünya Hayatı ile Öte Dünya İlişkisine Dinsel ve Felsefi Bir Yaklaşım

ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science), no.81, pp.223-234, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Bâcce Düşüncesinde Kur'an Ayetlerinin ve Hadislerin Felsefi Bağlamları

SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Science), no.29, pp.325-332, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aristoteles'te Taklit ve Katharsis Açısından Tragedya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.41, pp.209-226, 2018 (International Refereed University Journal)

İbn Bacce'de Düşünülür Nesneler ile Birleşmenin Basamakları

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), no.25, pp.51-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Daryush Shayegan'da Bilincin Yaralanması: Gelenek ile Modernlik Arasında

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.IV, pp.285-290

Dimitri Gutas'a Göre Modern Dönemde "Arap Felsefesi"ne Yönelik Yaklaşımlar: İmkânlar ve Zaaflar

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.IV, pp.280-284

Farabi'nin Yunan Felsefe Kaynakları ile İlişkisi: Özgünlük Sorunu

International Congress On Muldisciplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 08 November 2018, vol.III, pp.1374-1378

Muhammed Abid El Cabiri'nin Bilgi Sisteminde İrfan ve Burhan

International Congress On Muldisciplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 08 November 2018, vol.III, pp.1368-1373

Books & Book Chapters

İnsan Dünyası ve Din

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Taştan Z.,Duman Z., Yılmaz G., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.177-182, 2018