Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Daryush Shayegan'da Bilincin Yaralanması: Gelenek ile Modernlik Arasında

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.IV, pp.285-290

Dimitri Gutas'a Göre Modern Dönemde "Arap Felsefesi"ne Yönelik Yaklaşımlar: İmkânlar ve Zaaflar

IV. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, vol.IV, pp.280-284

Farabi'nin Yunan Felsefe Kaynakları ile İlişkisi: Özgünlük Sorunu

International Congress On Muldisciplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 08 November 2018, vol.III, pp.1374-1378

Muhammed Abid El Cabiri'nin Bilgi Sisteminde İrfan ve Burhan

International Congress On Muldisciplinary Studies, Iğdır, Turkey, 6 - 08 November 2018, vol.III, pp.1368-1373

Books & Book Chapters

İnsan Dünyası ve Din

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Taştan Z.,Duman Z., Yılmaz G., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.177-182, 2018