Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Boğa Dansı Geleneği’nin Kökeni The Origin of the Bull Dance Tradition

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.201-213, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TİL TUBA SAVAŞI VE ZAFER TÖRENİ

ASOSJOURNAL, ss.591-600, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİTİT İMPARATORLUK DÖNEMİ KRALLIK ASASI

VAN YYÜ SBED, ss.9-25, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Urartu Çavuştepe Kalesi'nden Bir Grup Bileme Taşı

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.109-110

HİTİT KUTSAL SU TAPINAKLARINDAN EFLATUNPINAR İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.111-112

Neo Assyrian Queens and The Victory of Queen Libbali-Šarrat

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.46-47

Birds of Prey in The Ancient Near East

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.40-41

Çetintaş (Hergöl) Kaya Mezarı

KÜLTÜREL MİRAS VE MÜZECİLİK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Van, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.50

Bardakçı Köyü Geleneksel Seramik Üretimi

Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1557-1570

Traditional Ceramic Production In Bardakçi (Van??- Eastern Turkey)

International Culture, Art and Society Symposium, Van, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.1153-1569

Geç Hitit Müzikli Bayram Törenleri

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.317-321

Dance and Music in Urartu Kingdom

Uluslararası Müzik, Dans ve Sağlık, Van, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2018, ss.49

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Asur Dönemi Kraliçeleri ve Kraliçe Libbali-Šarrat’ın Zaferi

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Salih Çeçen Ömer Kahya Şafak Bozgun Koray Toptaş , Editör, Bilgin Kültür Sanat Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.122-132, 2019

Eski Yakındoğu’da Avcı Kuşlar

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Çeçen S. ,Kahya Ö.,Bozgun Ş.,Toptaş K., Editör, Bilgin Kültür Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.133-148, 2019

Fraktin Kaya Anıtı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Yılmaz, G., Çavuşoğlu, R., Kulaz, M., Editör, Hiper Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, ss.79-89, 2019

ESKİ ÖNASYA’DA ÖLÜ YEMEĞİ GELENEĞİ

Sosyal Beşeri İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler 2, DİNÇER, S.A.,SÖNMEZ S., BOSTANCI M.,ÖZÇOBAN E., Editör, Gece Pegem Akademi Yayın Evi, Ankara, ss.335-352, 2019