Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Arşivcilik, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Osmanlı İmparatorluğu'nda voyvodalık

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

 • 1997 Postgraduate

  Mustafa Sabri Efendi hayatı ve siyasi görüşleri

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih