Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2003 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

 • 1995 - 1997 Yüksek Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arşivcilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Osmanlı İmparatorluğu'nda voyvodalık

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

 • 1997 Yüksek Lisans

  Mustafa Sabri Efendi hayatı ve siyasi görüşleri

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih