Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güney Kore Okul Öncesi Eğitim Sistemi

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.19-39 Sustainable Development

Güney Kore Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.572-579

Güney Kore Eğitim Sisteminde İlkokul Eğitimi

II. Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.115-122

Güney Kore Eğitim Siteminde Lise Eğitiminin İncelenmesi

ISPEC Uluslar arası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019, pp.182-187

Güney Kore Eğitim Sisteminde Ortaokul

Anadolu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.100-105

Mülteci Haklarının Hukuksal Temelleri

The Macro Trend Conference On Social Science, Paris, France, 27 - 29 December 2017, pp.35 Sustainable Development

Kapsayıcı Eğitim: Kapsayıcı Bir Okul Nasıl Olmalıdır?

İMESET, Bitlis, Turkey, 25 - 26 November 2017, pp.119-115 Sustainable Development

Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine İlişkin Algıları ve Beklentileri

USBES 2017 Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.-, pp.22

A comparison of Turkish and İranian Social Science Textbooks

International Congress on Education, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 04 June 2016, pp.187

The opinion of pre-service social science teachers' and history teachers'about oral history

The 4th İnternational Conference On Educational Research and İnnovation, Yogyakarta, Indonesia, 11 - 12 May 2016, pp.2

Türkiye'nin Avrupa Birliği Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, vol.-, pp.102

Evaluating pre-service social scince teachers’ reflecrive thinking tendences according to several variables

2014 International symposium on education and psychology, Tokyo, Japan, 12 - 14 November 2014, vol.-

XVII. Yüzyılda orta Anadolu’da cerrahlık ve hukuki boyutu

6. Uluslararası İslam tıp tarihi cemiyeti kongresi, Van, Turkey, 23 - 26 September 2014, vol.-, pp.129-130

Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarının yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

4th International symposium of policies and issues on teacher education-Ispite 2014, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2014, vol.-

21. Yüzyıldaki gelişmeler ışığında Samuel P. Huntington’ın medeniyetler çatışması teorisini yeniden okumak

International congress on civilizations,, İstanbul, Turkey, 17 - 19 January 2014, vol.-

Okul idarecilerinin gözüyle seçmeli ders uygulaması

Kesintili oniki yıllık zorunlu eğitim modelinde seçmeli dersler sempozyumu, Van, Turkey, 24 - 25 June 2013, vol.-, pp.40-46

Turkish education system in relation to building ethical values

5th World Conference on educationoal sciences, Roma, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.-

Türkiye’de özel okulların eğitim sistemindeki gelişim süreci

Van il eğitim sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı, Van, Turkey, 18 - 19 June 2012, vol.-, pp.143-149

Etik değerlerin inşasında tarih ders kitaplarının önemi

Multidisipliner etik kongresi, Niğde, Turkey, 28 May 2012, vol.-, pp.70

Mesnevi Örneğinde Tarih Öğretiminde Hikaye Kullanımı

1st İnternational Symposium on Chalabi Hosameddin-i Ormavi and Mathnavi-i Manavi, Urumiye, Iran, 9 - 11 May 2011, vol.-, pp.171

Avrupa'nın 19. Yüzyıldaki Dünya Politikaları ve Van'ın Buna Eklemlenme Sürecine Bir Bakış

Ciepo 19 / Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları, Van, Turkey, 26 - 30 July 2010, vol.-, pp.65-66

Demokratik değerlerin inşasında Tarih Eğitiminin Rolü

Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi (International Congress on Philosophy of Education): Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, vol.-, pp.403-408

Books & Book Chapters

Lisansüstü Eğitimde Tarihsel Perspektif

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Tanhan, F., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.27-37, 2019

Beceri Eğitimi

in: Özel Öğretim Yöntemleri C.1, Uzunöz, A., Aktepe, V. , Editor, Pegemakademi, Ankara, pp.109-145, 2018

Uluslararası Kuruluşlar ve Örgütler

in: Vatandaşlık Bilgisi, Zihni Merey, Editor, Pegem A Akademi, Ankara, pp.203-231, 2017

Demokrasi ile İlgili Temel Kavramlar

in: Vatandaşlık Bilgisi, MEREY, Z, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.341-363, 2016

Metrics

Publication

50

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals