Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENST

  LEYLA MİS

 • Şubat 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YYÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENST

  LEYLA MİS

 • Ekim 2014 Tez Savunma (Doktora)

  YYÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENST

  LEYLA MİS

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Van Veterinary Journal

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2019 Van Sağlık Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2019 Van Sağlk Bilmleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2019 Van Veterinary Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Van Sağlık Bilimleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 Van Veterinary Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2018 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2018 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia

  SCI Kapsamındaki Dergi