Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Some Heavy Metal Levels in Drinking Waters in Bingol Region

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, no.2, ss.272-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotikler; probiyotiklerin rumen fermentasyonu üzerine etkileri.

Turkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.36-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotikler:Probiyotiklerin Rumen Fermentasyonu Üzerine Etkileri

Turkiye Klinikleri J Anim Nutr&Nutr Dis-Special Topics, cilt.3, ss.36-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mardin Bölgesi İçme Sularında Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.63-71, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF SOME MINERAL ELEMENTS LEVELS IN TROUT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.373-380

Artifical Blood

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT-III, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.367-372

INVESTIGATION OF KISSPEPTIN LEVELS IN RAINBOW TROUTES TAKEN AT DIFFERENT TIMES

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, Ankara, Türkiye, 7 Ekim - 10 Kasım 2019, ss.191-196

The effect of repeated doses of ketamine on hematological parameters in rats

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.577

Monocolin K, use and Bioavailability of Food Supplements

II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İstanbul, TURKEY, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.243-245

Tahirova Irkı Koyunlarda Ghrelin İle Büyüme Hormonu Seviyeleri ve İlişkisi

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.325-328

THE INVESTIGATION OF SOME VITAMINS AND MINERALS LEVEL IN DENTAL CARIES

II. International Scientific and Vocational Studies Congress (BILMES 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1579-1581

The Effects on Levels Fur Trace Elements of Wheat Grass in Rat Applied High-Dose Gentamicin

1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE & LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.725

THE EFFECTS ON LEVELS BLOOD TRACE ELEMENTS OF ZN SUPLEMANTATION IN RATS WITH EXPERIMENTALLY INDUCED RENAL FAILURE

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.486

MORKARAMAN IRKI KOYUNLARDA BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER

2. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ : UMUT, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.41

Yüksek Dozda Gentamisin Uygulanan Ratlarda Buğday Çiminin Bazı Lipit Parametreleri Üzerine Etkisi

European Conference on Science, Art & Culture 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.64

Protective effect of Chitosan against lead-induced oxidative stress in rat kidney

1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.78-79

PROTECTIVE EFFECT OF CHITOSAN AGAINST LEAD-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RAT KIDNEY

1. international veterinary biochemistry and clinical biochemistry congress, Hatay, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018, ss.80-81

Deneysel Akut Kolit Mdelinde Beslenme Farkılığı ve Süresinin İnflamasyon Markırları Seviyeleri Üzerine Etkileri

43.Ulusal Fizyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı), Denizli, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, ss.96

Diyabet oluşturulmuş ratlarda arpa çiminin tüy mineral seviyelerine etkileri

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.266

Phenolic compounds and their role in the biological system

ICAFOF International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies., Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1005

Yüksek Dozda Gentamisin Uygulanan Ratlarda Arpa Çiminin Tüy İz Element Seviyelerine Etkileri

8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,, Bursa, Türkiye, 22 Eylül - 24 Aralık 2016, cilt.., ss.42-43

The Effects of Zn-Excess Diet on Nitrate and Nitrite Levels in Rats with Experimentally İnduced Renal Failure

İnternational Congress on Applied Biological Sciences 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 31 Mayıs 2016, ss.58

The Effect of Barley Grass on The Antioxidant Capacity and DNA Damage in Rat with Renal Failure

International Congress On Applied Biological Sciences, Üsküp, Makedonya, 16 - 20 Eylül 2015, ss.20

Investigation of the long acting-single dose GnRH vaccine (Repro-Bloc™) effect on the germinative and endocrine testicular function in male rats. Reproduction in Domestic Animals 50

48th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürih, İsviçre, 11 - 13 Şubat 2015, ss.1

Investigation of the localisation of estrogen receptor alpha and progesterone receptor B in the ovaries of goats during and out of the breeding Season

48th Annual Conference on Physiology and Pathology of Reproduction / 40th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine, Zürich, İsviçre, 11 - 13 Şubat 2015, cilt.50, ss.44 identifier

Experimental investigation of the immunocastration efficacy of a single dose GnRH vaccine in male rats

46th Annual Conference of Physiology and Pathology of Reproduction, Gdansk, Polonya, 27 Şubat - 01 Mart 2013, cilt.13, ss.58

Effects of Green Tea on Mineral Levels of Liver and Testis of Guinea Pigs Electromagnetic Field Emitted by Mobil Phones

4. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009, ss.148-149

Kitap & Kitap Bölümleri

MAKRO ELEMENTLER VE TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ, ÖzgürAlparslan, Pınar Etiz, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.84-110, 2018