Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Welding intensity assessment of pyroclastic units based on engineering quality requirements

Arabian Journal Of Geosciences, vol.14, no.5, pp.1-16, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Experimental investigation of the Rock-Concrete bi materials influence of inclined interface on strength and failure behavior

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, vol.123, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Predicting California bearing ratio of foundation soil using ultrasonic pulse velocity

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING, vol.172, no.4, pp.320-330, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Detection of near surface rock fractures using ultrasonic diffraction techniques

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, vol.17, no.6, pp.597-606, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of uniaxial compressive strength of intact rocks using ultrasonic pulse velocity and rebound-hammer number

QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY, vol.49, no.1, pp.67-75, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of the unconfined compressive strength of rocks using nail guns

ENGINEERING GEOLOGY, vol.195, pp.164-171, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An avalanche hazard model for Bitlis Province, Turkey, using GIS based multicriteria decision analysis

Turkish Journal Of Earth Sciences, vol.22, pp.523-535, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A Nondestructive Testing Technique: Nail Penetration Test

ACI STRUCTURAL JOURNAL, vol.109, no.2, pp.245-252, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey

Natural Hazards, vol.54, pp.949-965, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Nail penetration test for determining the uniaxial compressive strength of rock

INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES, vol.47, no.2, pp.265-271, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Microzonation of the plio-quaternary soils: a study of the liquefaction risk potential in the Lake Van Basin, Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.66, no.2, pp.161-176, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An approach for the application of energy-based liquefaction procedure using field case history data

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, vol.163, pp.99-114, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The design of stone column applications to protect against soil liquefaction

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING, vol.9, no.3, pp.279-288, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The role of soil behavior on structural damages during 2011 Van (Turkey) Earthquakes

International journal of geological Sciences, JGES, vol.1, no.1, pp.56-62, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğal Köprüler

Mavi Gezegen, vol.13, no.13, pp.15-18, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Kent, Çevre ve Jeoloji

Mavi Gezegen, vol.11, no.11, pp.43-49, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAYA BETON ARAYÜZÜNÜN MEKANİK DAVRANIŞLARI

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 May 2021

SENSIVITY EVALUATION OF SPATIAL DATA FOR GIS-BASED SNOW AVALANCHE HAZARD IN MOUNTAIN REGIONS OF BİTLİS, TURKEY

4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Bolu, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.21-22

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF FETHIYE (MUGLA?TURKEY) AND ITSSURROUNDINGS USING SOIL AND EARTHQUAKES CHARACTERISTICS

International Conference on Applied Geology & Environment ICAGE2016, Al-Mahdiyah, Tunisia, 19 - 21 May 2016, pp.434

Deprem hasarının azaltılmasında farklı bir yaklaşım.

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.1-8

Deprem yüzey dalgalarının etkisi azaltılabilir mi?

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, pp.436-437

Van ili kentsel gelişimi için CBS tabanlı jeolojik ve jeoteknik alan seçimi.

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 April 2013, pp.522-523

Mitigation of liquefaction in sandy soil using stone columns

European Geoscience Union, Vienna, Austria, 2 - 07 May 2010, vol.12, pp.9718-1

Kayalar için yeni bir dayanım belirleme yöntemi – Çivi Penetrasyon Deneyi:

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 13 - 17 April 2009, pp.396-397

Van Gölü havzasının probabilistik sismik tehlike analizi.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.221-222

Seismic Risk Analysis for the Settlements in the Basin of Lake Van, Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.1, pp.12-13

ANADOLU DEPREMLERİNİN KENTLERE ETKİSİ

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 3 - 06 March 2004, vol.2, pp.288-297

Kentsel Planlamada Yerseçiminin Önemi: Batman,

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 3 - 06 March 2004, vol.2, pp.354-364

Ulusal Servet Ovalardan Kentlerin Çıkarılması Seferberliği: Van

KENTSEL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 3 - 06 March 2004, vol.2, pp.346-353

Ovadaki Çaldıran ve Muradiye'nin Yenikent'e Çıkarılması

Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10 Yıl Sempozyumu, Mersin, Turkey, 15 - 18 October 2003, pp.90-91

Zeve Kampüsü (YYÜ) karot örneklerinin kil mineralojisi

DOĞU ANADOLU JEOLOJİ ÇALIŞTAYI, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.16

Zeve Kampüsü (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van) karot örneklerinin kil mineralojisi

Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, Van, Turkey, 2 - 06 September 2002, pp.16-17

Books & Book Chapters

Yer Bilimleri ve Yapı Mühendisliği Açısından 2011 Van Depremleri

in: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 23 EKİM ve 9 KASIM 2011 VAN DEPREMLERİ RAPORU, Tunçtürk Y., Özvan A., Tapan M., Editor, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, pp.7-78, 2012

Expert Reports

Çığ Etkisinin Belirlenmesi

Hizan Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.8, Bitlis, 2010

Alpaslan 1 Barajı’nın dolusavak kısmında meydana gelen çökmenin incelenmesi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş, pp.11, Muş, 2010