Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

CHEMICAL CHARACTERIZATION OF PATNOS SCORIA (AGRI, TURKEY) AND ITS USABILITY FOR PRODUCTION OF BLENDED CEMENT

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.48, no.1, pp.303-315, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Petrographic and Geochemical Features of the Karlıca Volcanites (Hamur-Ağrı)

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.40, no.1, pp.72-91, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Mineralogical-Petrographical and Geochemical Properties of the Volcanic Rocks Surrounding Şekerbulak (Diyadin-Ağrı)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.4, pp.163-174, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Behrek Batoliti Batı Kesimindeki Kuvars Monzonitlerde Magma Mixing Süreçlerinin Mikroskopik Kanıtları

Ç.Ü.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.109-115, 2003 (National Refreed University Journal)

Behrek Batoliti Batı Kesiminin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Ç.Ü.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.71-88, 2003 (National Refreed University Journal)

Namrun Güneydoğusu (Mersin) Yöresinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

GEOSOUND, no.28, pp.179-187, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barış Köyü (Başkale Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.740-741

KUMLUCA (TAŞLIÇAY-AĞRI) DOLAYLARINDAKI GRANITOIDLERIN MINERALOJIK-PETROGRAFIK VE JEOKIMYASAL KARAKTERISIKLERI

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.254-255

Deliklitaş (Bitlis) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.236-237

Van Gölü Çevresindeki Travertenlerin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 12 September 2015, pp.252-253

ESENKÖY PLÜTONUNUN (TAŞLIÇAY-AĞRI) PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.260-261

GEDİKBULAK-KARAAĞAÇ (VAN) ARASINDAKİ BAZALTİK KAYAÇLARIN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.258-259

ŞEKERBULAK (DİYADİN-AĞRI) DOLAYLARINDAKİ GRANİTOİDLERİN MİNERALOJİK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Jeoloji Sempozyumu (DAJEO2015), Van, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.256-257

Dereiçi (Başkale, Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.576-577

Edremit (Van) Travertenlerinin Fasiyes Analizi

68. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.578-579

Bardakçı Kilinin Sedimantolojik ve Mineralojik Özellikleri

12. Ulusal Kil Sempozyumu, Van, Turkey, 5 - 09 September 2005, pp.140-141

Neotethys Opening and Closure Traces Observed on Mersin Ophiolitic Melange

3rd İnternational Geology Symposium, Ankara, Turkey, 31 August - 04 September 1998, pp.24

Books & Book Chapters

Expert Reports

Çığ Etkisinin Belirlenmesi

Hizan Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.8, Bitlis, 2010