Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Deprem Tehlikelerine Karşı Van Kent Merkezinin Sosyo-Mekansal Zarar Görebilirliği

Dirençlilik Dergisi, vol.5, no.1, pp.67-92, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TARİHSEL SÜREÇTE DEPREMLER VE BAŞA ÇIKMA PRATİKLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.69, pp.721-728, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depremleri Anlamlandırma ve Açıklama Biçimlerinin Risk Azaltma Süreçlerine Etkisi Açısından 2011 Van Depremleri

Dirençlilik Dergisi, vol.3, no.2, pp.229-237, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİNTUTUMLARI

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.0, no.4, pp.143-160, 2019 (Other Refereed National Journals)

LİSELERDE AKRAN ZORBALIĞI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.67, pp.557-563, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Terkinde Sosyo-Ekonomik Faktörler: Van’xxdaki Bir Liseden Örnek

EMPAQT Policies and Practices for the Prevention of Early School Leaving, 2 - 04 May 2018 Sustainable Development

Akıllı Telefonların(Smartphone) Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.21

SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BİREYLERİNDEPREMLERE KARŞI HAZIRLIK DÜZEYLERİ

1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 May 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Afet Yoksulluk İlişkisi: 2011 Van Depremlerinde Yaşanan Çadır Yangınları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI VAN’DAN ÖRNEKLER, Parin Suvat, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.234-252, 2020

Kentsel Uzamda Depremin Gösterdikleri: 2011 Van Depremlerine Sosyo-Mekansal Bir Bakış

in: SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI VAN’xxDAN ÖRNEKLER, Parin Suvat, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.82-97, 2020

Kent Hafızası ve Kamusal Alanlar: Van Kent Parkları Örneği

in: VAN TARİH TOPLUM ve ŞEHİR, Parin Suvat, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.93-116, 2020

Van’ın Değişen Yüzleri: Kentte Demografik Dönüşümler ve Küresünniler

in: Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum ”Dünyada Van”, Çağlayan Ercan, Editor, İletişim, İstanbul, pp.107-126, 2019

Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Bireylerin Depremlere Hazırlık Düzeyleri

in: Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları, Karaman Zerrin Toprak, Sancakdar Oğuz, Kaya S. İlkim, Editor, Albi Yayınları, İzmir, pp.101-106, 2017