Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Terkinde Sosyo-Ekonomik Faktörler: Van’xxdaki Bir Liseden Örnek

EMPAQT Policies and Practices for the Prevention of Early School Leaving, 2 - 04 May 2018 Sustainable Development

Akıllı Telefonların(Smartphone) Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkileri

Eurasian Conference on Language Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 - 24 May 2017, pp.21

SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BİREYLERİNDEPREMLERE KARŞI HAZIRLIK DÜZEYLERİ

1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 May 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ROMAN SOSYOLOJİSİ EKSENİNDE “BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK” ESERİ

in: SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.261-273, 2022 Creative Commons License

Afet Yoksulluk İlişkisi: 2011 Van Depremlerinde Yaşanan Çadır Yangınları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI VAN’DAN ÖRNEKLER, Parin Suvat, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.234-252, 2020

Kentsel Uzamda Depremin Gösterdikleri: 2011 Van Depremlerine Sosyo-Mekansal Bir Bakış

in: SOSYAL BİLİMLER PERSPEKTİFİNDEN DEPREM FRAGMANLARI VAN’xxDAN ÖRNEKLER, Parin Suvat, Editor, hiperyayın, İstanbul, pp.82-97, 2020

Kent Hafızası ve Kamusal Alanlar: Van Kent Parkları Örneği

in: VAN TARİH TOPLUM ve ŞEHİR, Parin Suvat, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.93-116, 2020

Van’ın Değişen Yüzleri: Kentte Demografik Dönüşümler ve Küresünniler

in: Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum ”Dünyada Van”, Çağlayan Ercan, Editor, İletişim, İstanbul, pp.107-126, 2019

Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Bireylerin Depremlere Hazırlık Düzeyleri

in: Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları, Karaman Zerrin Toprak, Sancakdar Oğuz, Kaya S. İlkim, Editor, Albi Yayınları, İzmir, pp.101-106, 2017