Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.52, sa.9, ss.1257-1262, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Goat production systems of Turkey: Nomadic to industrial

SMALL RUMINANT RESEARCH, cilt.163, ss.15-20, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reproductive Performance of Ewes and Growth Characteristics of Lambs in Zom Sheep Reared in Karacadag District

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, sa.1, ss.63-68, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inhibin Immunization in Norduz Sheep

ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, cilt.55, sa.2, ss.179-183, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Morphological Characteristics of Zom Sheep

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.5, ss.829-837, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Frequent Ejaculation on Live Weight and Sperm Characteristics in Norduz Lambs

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.30, sa.2, ss.677-837, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Factors Affecting Lactation Milk Yield and Lactation Curve of Norduz Sheep in Farmer Condition

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.4, ss.677-684, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Zom Koyunlarının Morfolojik Özellikleri

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.5, ss.829-837, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Inhibin immunization in Norduz sheep

Archiv fur Tierzucht, cilt.55, sa.2, ss.179-183, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Yetiştirici Elinde Bulunan Norduz Koyunlarının Laktasyon Süt Verimi ve Laktasyon Eğrisine Etki Eden Faktörler

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.4, ss.677-684, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of Pre-parturition and Post-parturition Behaviors of Norduz Goats

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.2, ss.215-219, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey

Tropical Animal Health and Production, cilt.44, sa.3, ss.545-550, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of the maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.6, ss.1393-1397, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phenotypic Correlations among Fleece Traits in Norduz and Karakas Sheep

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.574-576, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Growth Characteristics of Indigenous Norduz Female and Male Lambs

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.16, sa.1, ss.62-69, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of feedlot performance and carcass traits of tail docked Karakas and Norduz male lambs

Indian Veterinary Journal, cilt.83, sa.8, ss.869-872, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Slaughter and carcass characteristics of Norduz male kids raised in either intensive or pasture conditions

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.5, sa.3, ss.274-277, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, sa.5, ss.430-433, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Some factors affecting milk production and post partum body weight of fat-tailed norduz ewes in turkey

Journal of Applied Animal Research, cilt.27, sa.2, ss.125-127, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Norduz Goat of East Anatolia

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.3, sa.12, ss.881-883, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of Docking on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Male Karakaş Lambs

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.33, sa.3, ss.185-192, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Growth, Reproduction and Lactation Characteristics of Hamdani Sheep

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, sa.2, ss.161-167, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hamdani Kuzularda Büyüme – Gelişme ve Analarının Dışyapı Özellikleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.25, sa.2, ss.210-216, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüm Yönleriyle Morkaraman Koyunları

Iğdır Üni, Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.89-97, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Koyun Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.98-108, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Factors Affecting Lactation Milk Yield and Some Lactation Characteristics of Zom Sheep in Farmer Conditions

Iğdır Üni, Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.2, sa.14, ss.87-93, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

IMMUNIZING NORDUZ GOATS AGAINST INHIBIN

Biotechnology in Animal Husbandry, cilt.23, ss.133-140, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Yetiştirilen Norduz Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.19, sa.2, ss.85-89, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Norduz Koyunu Yetiştiriciliği Yapılan Kimi İşletmelerin Yapısal Özellikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.31-34, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyun ve Kuzularda Canlı Ağırlık ile Kan Glikoz Düzeyi Arası İlişkiler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.98-108, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Immunizing Norduz Goats Against Inhibin

Biotechnology in Animal Husbandry, cilt.23, sa.5, ss.133-140, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Büyütme ve Yemleme Koşullarında Yetiştirilen Karakaş ve KarakaşXHamdani (G1) Melezi Toklularda Testis Gelişimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.53-60, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karakaş Kuzularında Kan Glikoz Düzeylerinin Transferrin Genotiplerine Göre Değişimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, sa.7, ss.49-52, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karakaş Kuzularında Kan Glikoz Düzeyine İlişkin Kimi Fenotipik Parametre Tahminleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, sa.7, ss.17-21, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalıntı Sütle Büyütme ve Yeme Lasolocid İlavesinin Tokluların Besi Performansına Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.127-138, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Karakaş Kuzularında Kan Glikoz Düzeylerinin Büyüme Dönemlerine Göre Değişimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.155-168, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

’Hamdani ve Karakaş Koyunlarında Kırkım Sonu Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Kalitesi

European Conference on Science,Art and Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2018, cilt.2, sa.23, ss.46-0

’The Problems of Migrants and Some Suggestions in Hakkari Province of Eastern Anatolia

European Conference on Science,Art and Culture, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2018, cilt.2, sa.10, ss.52-0

Analysis of Genetic Polymorphism in Zom Sheep

4th İnternational Conference on Engineering and Natural Sciences, Kyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.2, sa.22, ss.182-0

Hakkari İlinde Yetiştirilen Hamdani Koyunlarında Bazı Döl Verim ve Yaşama Gücü Özellikleri

International Multidiciplinary Cogress of EURASIA (IV. IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017, ss.17-24

Organic Goats Breeding and Development Facilities in Eastern Anatolia Region

12th International Conference on Goats, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.170

Goats productions systems of Turkey From Nomadic to Industrial

12th International Conference on Goats, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.4

Hamdani Koyunlarında Bazı Verim Özellikleri

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongres, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.84-88

Hakkari İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Genel Bakış

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongres, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.77-81

Hakkari İlinde Yetiştirilen Hamdani Koyunlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri

GAP 7. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.92-97

The Current Situation of Animal Production in Turkey

Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.120-126

Hakkari İlinde Koyun Yetiştiriciliği

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.142-146

Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma Yöntemleri

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2011, ss.97-102

Norduz Keçilerinde Bazı Tanımlayıcı Verim Özellikleri ve Vücut Ölçüleri

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2011, ss.147-150

Norduz ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.219-223 Creative Commons License

Effect of Some Factors on Birth Weight and Repeatability in Norduz Sheep

First International Conference of Agricultural Sciences, Aleppo, Suriye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.140-146

Immunizing Norduz Goats Against Inhibin

2nd International Congress on Animal Husbandry, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 05 Ekim 2007, cilt.23, ss.133-140 Creative Commons License

Köylü Koşullarında Yetiştirilen Norduz Kuzularının Büyüme-Gelişme Özellikleri

V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.24

Feedlot Performance and Carcass Characteristics of Fat-Tailed Karakaş Ewe-Lambs Fed Intensively For 70 days

Book of Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2006, ss.216

Some Breeding Characteristics of Norduz Goat

57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2006, ss.218

Some Breeding Characteristics of Norduz Sheep

57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2006, ss.218

Norduz Goat

Goat Farming in Central and Eastern European Contries: Present and Future, Constanta, Romanya, 27 - 30 Haziran 2006, ss.58-63

Damızlık Dışı Karakaş Dişi Toklularının Besi Gücü ve Karkas Özellikleri

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.1269-1276

Akkaraman Varyetesi Karakaş ve Norduz Kuzularının Doğum Ağırlıkları Bakımından Karşılaştırılması

Uluslar arası Hayvancılık’99 Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 1999, ss.738-742

The Growth and Reproductive Characteristics and Mielk Yield of Karakaş Sheep in Rural Farm Conditions.

50th Annual Meeting of The European Association for Animal Production, Zürih, İsviçre, 13 - 15 Eylül 1999, ss.45

Koyunlarda Döl Veriminin Genetik Islahında Fizyolojik Ölçütler

Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1998, ss.583-591

Diğer Yayınlar