General Information

Biography

1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1993 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansı; 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi alanında Doktorayı tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Van YYÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlk dönem İslam tarihi siyasi olayları, öne çıkan şahsiyetleri üzerine değişik çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Şia ve Haricilik gibi siyasi fırkaların tarihe bakışları ve düşüncelerini uygulama alanları hakkında çalışmalarını sürdürmüştür. İslâm tarihinin değişik dönemlerine ait ulusal ve uluslararası tebliğler sunmuş; çok sayıda kitap, makale, çeviri çalışmaları yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. Mehmet Salih ARI, İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.


Institutional Information

Unit
İlahiyat Fakültesi
Department
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Program
İslam Tarihi Anabilim Dalı

Contact

Email
mehmetsalihari@yyu.edu.tr
Web Page
https://yyu.academia.edu/MehmetSalihARI
Office Phone
+90 432 444 5065 Extension: 24843
Office Phone
+90 444 5 065 Extension: 24843