Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR HAK VE ADALET PORTRESİ: HZ. ÖMER (R.A.)

Diyanet Aylık Dergi, sa.323, ss.45-48, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ensar ve Muhacir Arasındaki Emsalsiz Kardeşlik

Derin Tarih, cilt.4, ss.126-128, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in Devlet Anlayış

Diyanet Aylık Dergi, sa.304, ss.64-67, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Müslümanlar Yalancı Peygamberlerle Nasıl Mücadele Ettiler?

Derin Tarih, sa.45, ss.60-65, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Halid el-Bağdadî’de Hz. Peygamber (s.a.s) ve Ashab Sevgisi ve Tasavvuru

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.22, ss.112-133, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin Hayatı, Eserleri ve Tarih Metodolojisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.23, ss.204-222, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İz Bırakan Bir Mütefekkir: Vanî Mehmed Efendi

Eğitimde Yeni Ufuk Dergisi, sa.18, ss.14-18, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Ya'kûbî (ö.292/905)

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.161-173, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdullah b. Revâha: Bir Peygamber Şairi ve Bir Komutan

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.377-389, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında II. Abdülhamid Döneminde Yahudilerin Filistin'e Yerleşim Çabaları

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sa.24, ss.109-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Câhiliye Toplumundan Medeni Topluma Geçiş Süreci: Yeni Bir Sosyal Düzenin Doğuşu

İSTEM, sa.4, ss.173-188, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağ İslâm Dünyasında Matematik Biliminin Gelişimi İslâmiyât 7 (2004) Sayı: 2. ISSN 1301-840X.

İslamiyât, cilt.7, sa.2, ss.91-101, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hılfu’l-fudûl Cemiyetinin Sosyal Dayanışmadaki Rolü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.374-384, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlılarda Şeyhü’l-İslâmlık Müessesesi

Yüzünçü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.I, sa.1, ss.170-179, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HULEFA-YI RAŞİDÎN DÖNEMİNİN İSLÂM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

International Congress on Culture And Civilization II, Cairo, Mısır, 16 - 19 Aralık 2018, ss.44

Sünnî ve Şiî Kaynaklarına Göre Hz. Ömer ve Kırtâs Olayı

Uluslarası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 30 Haziran 2018, cilt.2, ss.323-333

Salahaddin-i Eyyûbî’nin Fatımî Halifeliğini Ortadan Kaldırması

Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 17 Ekim 2016 - 18 Ekim 2017, cilt.2, ss.105-119

SELÂHADDİN-İ EYYÛBÎ’NİN FATIMÎ HALİFELİĞİNİ KALDIRMASI

Uluslarası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.8

Klasik Şia Kaynaklarına Göre Hz. Hasan

Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan, Sivas, Türkiye, 11 - 12 Temmuz 2014, ss.89-109

Hz. Muhammed'in Hoşgörü Anlayışı

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.653-665

Şîa’nın Tarih Anlayışı ve Klasikleri Bilgi ve Sanat Vakfı

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2004, cilt.1, ss.261-286

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Halid bin Velid

Beyan Yayınları, İstanbul, 2020

Rüstemiler

İslam Tarihi ve Medeniyeti -7- Abbâsiler Döneminde Kurulan Devletler, Şeker, Mehmet; Demirci, Mustafa; , Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.209-301, 2018

Ridde Olayları

İslam Tarihi ve Medeniyeti -2- Râşid Halifeler Dönemi, Şeker, Mehmet; Kapar, M. Ali; Önkal, Ahmet, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.87-123, 2018

İşlam'a Karşı Çıkanlar ve Nedenleri

Siyer Dersleri-Mekke Dönemi, İdris Söylemez, Editör, Malatya İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., Malatya, ss.133-146, 2017

ÜÇÜNCÜ MAKALE BİRİNCİ FEN ve üçüncü fen

el-Fihrist İslam Kültür Atlası, Yolcu Mehmet,, Editör, Çıra Yayınları, İstanbul, ss.255-300, 2017

İslamdan Önce İki Put İsaf ve Naile

Cahiliye Araplarının İlahları, Söylemez, M, Editör, Ankara Okulu, Ankara, ss.172-182, 2016

Hz. Muhammed'in Hoşgörü Anlayışı

Hz. Peygamberin (sas) Kişiliği ve Bazı Özellikleri, Demircan A., Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.137-157, 2016

Hicretin İslâm Tarihindeki Yeri ve Önemi

Örnek İnsan Hz. Muhammed, Mehmet Mahfuz Söylemez, Editör, Çağrı Eğitim Vakfı, Çorum, ss.21-29, 2006

Siyer'in Özü

Çira, İstanbul, 2004

Hz. Ebubekir ve Ridde Savaşları

Beyan Yayınları, İstanbul, 1996

Ansiklopedide Bölümler

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.51-52, 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.361-363, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.362-363, 2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.447, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.421-422, 2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.405-407, 2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.359-360, 2009

Bilirkişi Raporları

Maveraünnehir Bölgesinin İslamlaşma Süreci

Erciyes Üniversitesi, ss.3, Kayseri, 2016